web counter
Konrd vestka Pln na rekontrukciu tabernkulum vo farskom

Konrd vestka Pln na rekontrukciu tabernkulum vo farskom

<

File:Konrád Švestka - Plán na rekonštrukciu tabernákulum vo farskom kostole v Predmieri - K 18546 - Slovak National Gallery.jpg

Page 1

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

Konrád Švestka

Konrád Švestka

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka, Martin 2013 (Monuments of the Franciscan order created in Slovakia in the 19th ...

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

Ročenka SNG 2011 / SNG Yearbook 2011 by Slovenská národná galéria - issuu

(PDF) Mesto a dejiny 2/2013 | Martin Pekar - Academia.edu

58 Peter Chrastina Martin Boltižiar / Studia historica nitriensia 15 Mapa 6. Skúmané územie v

ŠTUDIJNÉ ZVESTI ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKE] AKADÉMIE VIED NITRA PDF

Ročenka SNG 2011 / SNG Yearbook 2011 by Slovenská národná galéria - issuu

Erste frühslawische Funde aus der Zips (Lokalität Spišský Štvrtok, Bezirk Levoča) | Peter Fecko - Academia.edu

101 s riadnym vedením.

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

(PDF) Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska) - Augustinians in the territory of medieval Slovakia (Hungary) | Miroslav Huťka - Academia.edu

Description: Manžel infikovanej španielskej zdravotnej sestry hrozí žalobou na tamojšie úrady.

748

Ročenka SNG 2011 / SNG Yearbook 2011 by Slovenská národná galéria - issuu

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

(PDF) Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura | Daniela Rywiková - Academia.edu

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

(PDF) Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky [Recognizing the History of Slovakia. Sources, Methods and Knowledge].

Ročenka SNG 2011 / SNG Yearbook 2011 by Slovenská národná galéria - issuu

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

(PDF) Náboženská bratrstva olomoucké (arci)diecéze do josefínských reforem | Vladimír Maňas - Academia.edu

Ročenka SNG 2009 / SNG Yearbook 2009 by Slovenská národná galéria - issuu

Ročenka SNG 2011 / SNG Yearbook 2011 by Slovenská národná galéria - issuu

Enikő Török